Linklab International Business Etiquette Academy


Potrebnih je dvajset let, da si ustvariš ugled, a pet minut, da si ga uničiš. Če pomisliš na to, ne boš mogel ravnati drugače.
WARREN BUFFETT

KAJ JE POSLOVNI BONTON?

Ko danes, leta 2016, naletimo na besedo bonton, se ji lahko celo nasmihamo ob misli na priklone in podobne umetelne gibe, ki jih danes dojemamo kot anahronistične in oddaljene od vsakdanjega življenja. »O tem bom pomislil v primeru, da bom nekega dne morda srečal kako kraljico,« je splošni in razumljiv pristop do teme.

Ko pa govorimo o mednarodnem poslovnem bontonu, ne gre za običajni bonton, tema pa ni omejena na (sicer vedno veljavna) pravila lepega vedenja.

 

Poslovni bonton ni sklop abstraktnih navad in praks, temveč koristno orodje, ki nudi občutek varnosti v poslovnem okolju ter poskrbi za ustrezno delovno vzdušje in dober vtis na poslovne partnerje z zavestno in učinkovito komunikacijo.

 

Poslovni bonton ima dva osnovna cilja:

  1. Izkazovanje pozornosti in razumevanja do zanimanj in občutljivosti sogovornikov.
  2. Zmožnost, da se kolikor mogoče izognemo morebitnim nesporazumom.

 

Poslovni bonton je tesno vezan na kulturo in tradicije posameznih narodov ter se zato močno razlikuje v vsaki državi. To dobro ve vsakdo, ki redno posluje s tujino in večkrat na lastni koži občuti, kako lahko celo navidezno nepomembni (in zato zanemarjeni) detajli vplivajo na izid pogajanja.

 

Pravilna uporaba imen in nazivov, pomembnost hierarhičnih lestvic, izmenjava vizitk in daril (na ustrezen način in ob primerni priložnosti), običaji in kretnje pri mizi, simboli in tabuji: vse to je zajeto v sklop kulturnih referenc, ki jih moramo poznati, če želimo o sebi in svojem podjetju podati vtis profesionalnosti, prestiža in odprtosti.

LINKLABOVA »INTERNATIONAL BUSINESS ETIQUETTE ACADEMY«

Linklabova »International Business Etiquette Academy« temelji na dolgoletnih izkušnjah na področju jezikovne in kulturne mediacije in dialoga s subjekti, ki podpirajo podjetja v postopku internacionalizacije (Confindustria della Venezia Giulia, World Trade Center Trieste).

 

Premostitev razlik med jeziki in kulturami je naš poklic. Linklabova »International Business Etiquette Academy« predstavlja logični razvoj v naši ponudbi in ustreza konkretni potrebi.

KOMU JE NAMENJENA

Vodjam podjetij, odgovornim za mednarodne stike, vodjam ključnih kupcev, strokovnjakom in vsem, ki jih zanima kariera v tujini.

Če želite informacije o naših seminarjih s področja mednarodnega poslovnega bontona ali o programih za svetovanje podjetjem ali posameznikom, SMO VAM NA RAZPOLAGO