Komercialno in finančno svetovanje

Ta kategorija besedil je od nekdaj pomemben delež našega dela.
Prevajalci in lektorji, materni govorci, ki se ukvarjajo z njimi, imajo specifične kompetence, tako s terminološkega kot s konceptualnega vidika, na ekonomskem in finančnem področju.

 

V skladu s harmonizacijo računovodskih standardov, ki jih predvideva Evropska unija, prevajanje računovodskih izkazov poteka na podlagi terminologije, ki jo določajo standardi MRS/MSRP Odbor za mednarodne računovodske standarde, IASB (International Accounting Standard Board).

 

Besedila, s katerimi se dnevno ukvarjamo, zajemajo tudi dokumente za prostovoljno razkritje, informacije za skrbni pregled poslovanja, pogodbe, izpiske iz poslovnih registrov, zavarovalne police, kreditna pisma, jamstva, poslovne in marketinške načrte, zapisnike upravnih odborov, bančne dokumente, računovodske izkaze za vzdržno poslovanje ipd. …

Prizadevamo si za zagotavljanje maksimalne zasebnosti dokumentov, ki nam jih stranke zaupajo, in v ta namen naše postopke strogo urejajo klavzule standarda ISO, vse naše dobavitelje pa zavezujemo k podpisu dogovora o nerazkrivanju informacij (NDA, Non-Disclosure Agreement).

 

Vsa besedila prevajajo in lektorirajo profesionalci, ki so materni govorci, kot to predvidevata standarda kakovosti ISO 9001 in ISO 17100.


ČE ŽELIŠ IZVEDETI VEČ, NAS KONTAKTIRAJ
Category:

Prevajanje in terminologija