Pravno prevajanje

Redno sodelujemo s pravnimi in notarskimi pisarnami in s pravnimi oddelki velikih družb. Sodelujemo z ekipo prevajalcev maternih govorcev, ki so specializirani za pravno področje in imajo kompetence na področjih mednarodnega, civilnega, kazenskega, družbenega, davčnega, računovodskega in zavarovalnega prava.

 

Podrobneje se ukvarjamo s prevajanjem listin in aktov, arbitražnih razsodb, statutov, ustanovitvenih aktov družb, stečajnih dokumentov, razsodb, uredb, odločitev, uradnih vročitvenih listin, sklepov, pooblastil, zahtevkov, sodnih opominov, sodnih kartotek, ovadb, zapisnikov, osebnih dokumentov (potnih listov ipd.);

 

Poleg tega nudimo storitev overitve z mednarodno legalizacijo oziroma apostillo.
Prizadevamo si za zagotavljanje maksimalne zasebnosti dokumentov, ki nam jih stranke zaupajo, in v ta namen naše postopke strogo urejajo klavzule standarda ISO, vse naše dobavitelje pa zavezujemo k podpisu dogovora o nerazkrivanju informacij (NDA, Non-Disclosure Agreement).

 

Vsa besedila prevajajo in lektorirajo strokovnjaki, ki so materni govorci, kot to predvidevata standarda kakovosti ISO 9001 in ISO 17100.


ČE ŽELIŠ IZVEDETI VEČ, NAS KONTAKTIRAJ
Category:

Prevajanje in terminologija