Prevajanje znanstvenih, zdravstvenih in farmakoloških besedil

Zdravstveno-znanstvena in farmakološka besedila so izredno kompleksna kategorija, pri kateri se cilji in ciljni bralci lahko zelo razlikujejo glede na posamezni dokument.
Prevajalec mora znati to specifičnost ugotoviti in obdelati besedilo z najustreznejšo in najbolj pravilno terminologijo in stilom.

 

Linklab nudi svoje storitve institucionalnim in profesionalnim subjektom, ki delujejo na medicinskem, farmakološkem in zdravstvenem področju, kot so na primer farmacevtske družbe, proizvajalci medicinskih, diagnostičnih in laboratorijskih pripomočkov, podjetja za javno zdravstvo, lokalna zdravstvena podjetja in zasebni instituti, znanstveno raziskovalne ustanove, univerze in zdravstveno-znanstvena združenja.

 

Vrste besedil, s katerimi se ukvarjamo, zajemajo taka, ki so namenjena znanstveno-zdravstvenemu novinarstvu, knjige medicine in veterinarske stroke, analize in klinične kartone, dokumente o posvetovalnih storitvah in zdravniške izvide, dokumente o kemijsko-farmakološki varnosti, informativne zgibanke, znanstveno raziskovalne in eksperimentalne protokole. Poleg tega nudimo prevajalske storitve tudi za področje biotehnologije (modre, zelene, rdeče in bele) in bioinformatike.

 

Vsa besedila prevajajo in lektorirajo profesionalci, ki so materni govorci, kot to predvidevata standarda kakovosti ISO 9001 in ISO 17100.


ČE ŽELIŠ IZVEDETI VEČ, NAS KONTAKTIRAJ
Category:

Prevajanje in terminologija